Cuinant la literatura

Qui som?
Som un grup de treball de l'ICE de la URV, format per professores de Llengua i literatura catalana i castellana i de música de diferents instituts de les comarques de Tarragona.
Implicades en la nostra tasca professional, des de sempre ens ha interessat trobar les relacions, els lligams, entre les diferents formes de creació, així com esperonar en el nostre alumnat aquest interès: per la creació -creant ells mateixos- i pels vincles entre les seves diferents manifestacions.
Pensem que no es pot entendre la literatura com un exclusiu exercici memorístic de dades i noms, sinó que els textos dels escriptors i escriptores han de servir, sobretot, com a models per a ser imitats, seguits, contrastats i interpretats, amb la intenció de fer sorgir el petit escriptor que cadascú porta en el seu interior.
Som molt conscients que la literatura no pot ni ha de ser estudiada aïlladament, sense fer entendre les relacions amb les altres vessants de l'art (la pintura, la música, el cinema, la fotografia...), i creiem que una de les formes modernes de l'art, en els temps presents, pot ser la cuina.
També sabem molt bé que les tecnologies (les TIC i les TAC) no ens allunyen necessàriament dels textos literaris. Al contrari: les tecnologies ens permeten, de forma engrescadora, amena i visual, no només apropar-nos als textos, sinó també establir-hi connexions, proximitats (entre imatges i textos, entre textos i música, etc.), tot obtenint uns resultats més complets i atractius.
Tenim molt clar, a més, que cal fomentar la presa de consciència del propi cos en els adolescents i que, en això, l'alimentació equilibrada i saludable hi juga un paper cabdal. Una manera d'impulsar aquest aprenentatge passa pel coneixement de l'entorn cultural: els productes del propi àmbit geogràfic, la cuina, els costums i les tradicions..., la literatura.
Que la literatura i la cuina, en definitiva, pot ajuntar, en dolça mixtura, tots aquests elements que, gairebé imperceptiblement, els nostres alumnes poden anar assolint, barrejant-les, gaudint de la bellesa de les obres d'escriptors i escriptores d'arreu de la Mediterrània, i, alhora, fruint i fent gana, amb els productes que la terra, rica i variada, tan fecunda, ens ofereix. I que conèixer els altres pobles amb els quals compartim un mateix mar i molts aspectes culturals i tradicionals pot fer-los entendre millor que han de treballar per la construcció d'una societat plural i més culta.
Per a què?
Aquests blocs poden ser moltes coses. Però, sobretot, són eina de treball, amb múltiples possibilitats pedagògiques a diferents nivells.
I són, abans que res, un recull de materials que mostren la relació entre la cuina i la literatura.
De la literatura a les cuines vol ser una mostra de tot allò que, entre llibres i olles, anem cuinant, bé els textos pròpiament literaris, bé altres recursos com vídeos, pintures o fotografies. És a dir, les diferents manifestacions artístiques de l'ésser humà unides per la cuina. De la literatura a les cuines aplega una sèrie de blocs. tots lligats amb la literatura i la cuina, però amb uns trets propis.
Es un projecte global que té una clara vocació didàctica perquè vol ser una eina útil tant pels docents com per l`alumnat a l`hora d`oferir un ventall de textos literaris relacionats amb la cuina. Ara bé, també té una vessant lúdica i, per suposat, contribueix al gust per la lectura.
De la literatura a les cuines de la Mediterrània fa referència directa a la cultura gastronòmica i literària al voltant del Mare Nostrum.
Entre libros y pucheros ofrece lo mismo, partiendo de la riqueza de los textos de autores castellanos e hispanos. De resonancias teresianas, nace con la intención de mostrar textos de la literatura española, relacionados con la cocina, sea porque muestran costumbres astronómicas, se refieren a algún alimento o, simplemente, ponderan el buen yantar. La literatura española está llena de textos que huelen y saben a cocina. Desde una buena taza de chocolate, hasta la olla podrida, desde las pepitorias hasta los duelos y quebrantos, pasando por toda una serie de referencias que nos hacen la boca agua y nos evocan a autores fundamentales.
La trilogia Oli, pa, vi es centra en els productes estrella de la cuina Mediterrània.
És un complement indispensable del bloc De la literatura a les cuines de la Mediterrània, perquè és fruit de la constatació de la quantitat i varietat de textos literaris generats al voltant d’aquests productes que representen la base de l’alimentació de la dieta mediterrània. Per això, en aquest bloc hi haurà exclusivament referències de diferent tipologia artística que, d’una manera o altra, hi tinguin una relació.
No hem volgut pas deixar fora la literatura infantil i juvenil amb De la literatura juvenil a la cuina.
I per últim, Viure la literatura és una exposició dels treballs i idees de les creadores en relació a la literatura. És el bloc del Grup de Treball de l’ICE de la URV en què mostrem les activitats dutes a terme en els cursos i tallers que impartim i que posem a disposició de les persones que hi participen perquè tinguin a l’abast el material presentat i desenvolupat (models de fitxes, PPT, bibliografia, pàgines web, etc.) i, també, perquè hi puguin fer les seves suggerències i aportacions.
Hi trobareu:
- textos de diferents autors i autores de molts països de la zona mediterrània, d'èpoques, gèneres i corrents artístics ben diversos,
- imatges fixes (pintures, fotografies) i en moviment (seqüències de pel·lícules i d'altres audiovisuals),
- enllaços amb webs útils sobre tot el que té a veure amb el món mediterrani,
- Enllaços als nostres blocs d'aula:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...