dimecres, 24 de novembre de 2010

Llibre de les donesJaume Roig, Libre de consells (també conegut com a Llibre de les dones), Francisco Díaz, València, 1531

Roig, Jaume (ca. 1401-1478). Spill o Llibre de les dones. / Jaume Roig ; ed. d' Antonia Carré. Edició digital: Alacant : Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, 2001.

Primer libre. De sa joventut Primera part.
De la fadrinea ab sa mare
158   En hun porro
159   aygua beureu,
160   ffoch, sal aureu,
161   he sols l’estatje;
162   pa, conpanatje,
163   vi, si·n voleu,
164   que us ne çerqueu!»
165   A Deu plague
166   que no·m tingue
167   molt la terçana:
168   una semmana
169   hi mengi blets,
170   cols e brots frets,
171   prou ansalada,
172   may carn cuynada.
173   Sorti del llit
174   he, mig guarit,
175   jo me·n parti.�Libre seguon. De quant fon casat.
Part primera.
Com pres donzella
    314    En aquell dia,
    315    per tals afrontes
    316    yo fiu mos contes:
    317    al temps de roses
    318    tenir mes coses
    319    aparellades
    320    e areglades;
    321    al terç diumenge
    322    si·s vol y menge
    323    tot lo veynat:
    324    rostit, cuynat,
    325    si·s vol o bullen,
    326    ffaçen que·s vullen!
    327    En aquell jorn,
    328    de çert, entorn
    329    tre çentes liures
    330    despes en viures;
    331    tots y menjaren
    332    he ben ballaren
    333    a llur plaer.
    334    Lo desplaer
    335    ffon meu a soles:
    336    trobi violes
    337    en lo meu ort
    338    he morritort,
    339    donzell ab malva.
    340    Entri y ab salva;
    341    mon primer past
    342    mengi ab tast,
    343    he fort mostalla
    344    al cap, sens falla,
    345    be la·m senti,
    346    he no u mostri,
    347    dissimulant
    348    he no mostrant
    349    en res conexer
    350    com m’an fet pexer.
    351    De çert, pensau
    352    per aver pau
    353    ffuy paçient.
    354    Dilluns seguent,
    355    com fom dinats,
    356    los convidats
    357    tots se·n partien,
    358    he sols me dien:
    359    «Graçies grans
    360    he molts infants
    361    vos done Deu!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...